Recipe in Exile

“Recipe In Exile”

reż. Chantal Kassarjian, USA, 2019

 

CHANTAL KASSARJIAN 

Chantal Kassarjian to libańska projektantka ruchu i animatorka pochodzenia ormiańskiego, mieszkająca w Nowym Jorku. Ma tytuł M.F.A. Doktorat z animacji cyfrowej z wyróżnieniem Pratt Institute. Nie stroni od tematów tabu; zajmowanie się takimi kwestiami, jak małżeństwa międzykulturowe w Libanie i trudna sytuacja imigrantów poszukujących nowych początków. Chce wykorzystać swoje umiejętności do tworzenia fascynujących wrażeń wizualnych i opowiadania ważnych historii. 

Recipe In Exile 

Stany Zjednoczone, 2019, 4 ’30’ ’ 

Recipe In Exile dotyczy bardzo osobistej, ale uniwersalnej opowieści o tradycji, dziedzictwie rodzinnym i zdolnościach adaptacyjnych. To 100-letnia opowieść, która zestawia losy dwóch imigrantek i łączy je tradycyjnym przepisem rodzinnym przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Opowieść jest inspirowana kryzysem uchodźców syryjskich w kontekście diaspory ormiańskiej, podkreślając znaczenie trzymania się naszego dziedzictwa kulturowego, aby pozostać w kontakcie z naszymi korzeniami. 

Prezentacja Międzynarodowego Festiwalu Fresco z Armenii. 

Gość specjalny: Anna Karapetyan – dyrektor artystyczna Festiwalu FRESCO 

OPIS ANGIELSKI:

 

CHANTAL KASSARJIAN  

Chantal Kassarjian is a Lebanese motion designer and animator of Armenian descent, based in New York City She has an M.F.A. in Digital Animation with distinction from Pratt Institute. She does not shy away from taboo topics; addressing issues such as intercultural marriage in Lebanon and the plight of immigrants seeking new beginnings. She wishes to use her skills to create compelling visual experiences and tell stories that matter. 

 

RECIPE IN EXILE  

USA, 2019, 4′ 30” 

 

Recipe In Exile tackles a very personal yet universal story about tradition, family heritage and adaptability. It is a tale that spans a hundred years, juxtaposing the lives of two immigrant women and linking them through a traditional family recipe being passed on from generation to generation. The story is inspired by the Syrian refugee crisis in the context of the Armenian diaspora, highlighting the importance of holding on to our cultural heritage in order to stay connected to our roots. 

#
Translate »