Dzień armeński 20.12.2021, godz. 19.00

Home » Dzień armeński 20.12.2021, godz. 19.00

DZIEŃ ARMEŃSKI

20:00 PM - 21:00 PM

Film dokumentalny o duchownych, którzy na różne sposoby zwrócili się do Boga i oprócz służby zajmują się twórczą pracą i nauką. Film opowiada o drogach i próbach, które doprowadziły bohaterów do Boga i uświadomiły im, że jest On uwikłany w losy każdego z nich.

21:00 PM - 22:30 PM

Film fabularny „Aniko” zdobył 9 nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych w latach 2019-2021. Według  reżyserki Anny Harutyunyan film ma charakter autobiograficzny.