W poszukiwaniu światła

Home » Events Schedule » W poszukiwaniu światła
20:00 PM - 21:00 PM

Film dokumentalny o duchownych, którzy na różne sposoby zwrócili się do Boga i oprócz służby zajmują się twórczą pracą i nauką. Film opowiada o drogach i próbach, które doprowadziły bohaterów do Boga i uświadomiły im, że jest On uwikłany w losy każdego z nich. Przykład kapłanów pokazuje, że bram do Wiary musimy szukać w sobie – codziennie i co godzinę. Do Pana można przyjść tylko w zgodzie z sumieniem, aby żyć w pokoju i harmonii ze sobą i otaczającym światem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.