Homo Peregrinus

Home » Events Schedule » Homo Peregrinus
19:30 PM - 20:00 PM

Film stanowi próbę zrozumienia fenomenu pielgrzymowania. Autor analizuje, co skłania ludzi do podjęcia trudu wędrówki, ale co więcej, pozostania w nim, kim jest pielgrzym i czy wyłącznie tą osobą, która idzie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.